Maszyny w 100%
wyprodukowane w Europie


Witamy na stronie
Turanlar POLSKA!

Czytaj dalej

Certyfikat CE

Oznakowanie CE na urządzeniu informuje nabywcę, że dany wyrób spełnia wymagania zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych (określonych np. dla sprzętu elektrycznego w zakresie bezpieczeństwa użytkowania) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku oraz innych rozporządzeń m.in. związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną).

 

Znak ten gwarantuje użytkownikowi, że urządzenie jest bezpieczne w eksploatacji, odporne na zaburzenia elektromagnetyczne i samo nie jest źródłem zaburzeń mogących spowodować zakłóceń w pracy innych urządzeń.

Powrót

Certyfikaty